Friday, June 23, 2006

Beeld van De Ruyter niet gerestaureerd voor herdenking

Verkeerde Zeeuwse zuinigheid. Zo noemt VVD- Kamerlid Szabo de beslissing van de gemeente Vlissingen om het standbeeld van Michiel de Ruyter niet te restaureren voordat volgend jaar wordt herdacht dat de zeeheld vier eeuwen geleden werd geboren.

De Lokale Partij Vlissingen (LPV) luidde enkele maanden geleden de alarmklok. Als het standbeeld niet snel en deskundig wordt gerenoveerd, zou het binnenkort van zijn sokkel kunnen vallen. Haast was geboden, want het zou natuurlijk helemaal een blamage zijn als het standbeeld bij het begin van het herdenkingsjaar niet op zijn plek staat, omdat de restauratie nog niet zou zijn afgerond.

Voorbeeld
Szabo heeft de kwestie in Den Haag opgepikt. Eerder drong hij in schriftelijke vragen aan op meer bemoeienis van het kabinet met de herdenking van De Ruyter, die hij als een voorbeeld beschouwt voor alle Nederlanders. Nu maakt hij zich zorgen over de toestand van het standbeeld.
“Ik vind dit niet kunnen. We moeten ons schamen als we zo met dit soort beelden omgaan.” Szabo vindt dat met spoed tot restauratie moet worden overgegaan.

Een woordvoerster van de gemeente Vlissingen stelt dat de gemeenteraad binnenkort wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor een restauratieonderzoek. Ook worden fondsen aangeschreven om subsidie aan te vragen.

Dat betekent dat de bronzen Michiel niet voor het herdenkingsjaar wordt gerestaureerd. Vlissingen wil niet het risico lopen dat het beeld niet op zijn plek staat als de festiviteiten rond 400 jaar Michiel de Ruyter plaatsvinden.

Verslonzen
Volgens Szabo is dat een beleid van niks. “Eerst laat de gemeente het beeld zolang verslonzen dat er geen tijd meer is om het te restaureren. Ik constateer dat daarop niet is geanticipeerd. Vorig jaar heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg achterstallig onderhoud vastgesteld. Waarom is met het oog op de herdenking niet meteen aangeklopt bij de centrale overheid?”

Szabo is niet overtuigd dat een tijdige restauratie onmogelijk is, ook al kampt Vlissingen met financiĆ«le problemen. “Waar een wil is, is een weg. Ook voor het geld.” Hij overweegt via Kamervragen alsnog een snelle restauratie te bewerkstelligen.

Raadslid W. Hirdes van de LPV vindt uitstel van de restauratie acceptabel. Hij is blij dat het standbeeld volgend jaar in ieder geval op zijn plek staat. “Onze grootste zorg was dat het beeld voor restauratie zou worden weggehaald en dat het door allerlei vertragingen niet op tijd terug zou zijn.”

Hij gaat er wel op aandringen dat het beeld er in januari ’pico bello’ bijstaat. De gemeente doet haar best om ervoor te zorgen dat het beeld er volgend jaar ’fatsoenlijk’ uitziet, aldus de woordvoerster.

Bron: PZC

1 comment:

Anonymous said...

goede start