Sunday, May 21, 2006

Monumentenzorg

Nee, de monumentenzorg slaat niet op de vriendinnenclub hiernaast. Niet direct althans. Enig idee wie deze dames zijn? Nee? Dit is het college van B&W van Vlissingen, mijn geboorteplaats.

Een uniek plaatje in Nederland denk ik, een "all women" college. En uitgerekend dit college moet een besluit nemen waarvan de gemeente zelf zegt "..Daarvan heeft het stadhuis geen verstand.."; "...Je komt steeds meer mankementen tegen. Steeds meer werk..."; "...Op zich kan het nog best een jaar mee...". Met andere woorden, ik heb het donkerbruine vermoeden dat dit niet goed gaat komen.

En het gaat hier niet om het eerste de beste probleem, het gaat om de grootste Vlissinger ooit: Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Geboren op 24 maart 1607 in Vlissingen en dat is volgend jaar - inderdaad - precies 400 jaar geleden.

Groot feest natuurlijk, met veel evenementen waaronder op 6 juli 2007 een grote vlootschouw op de rede van Vlissingen. Allemaal komen kijken.

En wat is nu het probleem dat de gemeente zo bezighoudt? Het standbeeld van "Michieltje", op het Keizersbolwerk.

Onthuld op 25 augustus 1841 en later in 1894, wederom op 25 augustus, na de verplaatsing naar het Keizersbolwerk. Een respectabele leeftijd dus en elke paar jaar een nieuw likje verf helpt dan niet meer. Zeker niet in een omgeving waar wind en overslaand zeewater het standbeeld jaar in jaar uit geselen.

Volgens de lokale partij Vlissingen staat Michiel op het punt van z'n sokkel te vallen, de Rijksdienst voor Monumentenzorg ziet het iets minder somber in, maar waarschuwt de gemeente wel.

Vorig jaar werden er kamervragen gesteld over hoe de overheid zich met de viering van het De Ruyterjaar ging bemoeien. De vraag van het standbeeld stond er niet bij.

Ik heb daarom de vrijheid maar genomen om de beide vragenstellers, Szabo (VVD) en Balemans (VVD) maar even een mailtje te sturen om hun een paar aanvullende vragen in te fluisteren:

Hoogedelgestrenge heren,

Op internet ontdekte ik dat u beiden in oktober 2005 vragen heeft gesteld aan de ministers van Defensie en van OCW aangaande het De Ruyterjaar in 2007. U richtte zich met name op aandacht in de media hiervoor en voor de bouw van de replica van de Zeven Provinciën.

In dit kader zou ik u een aantal vragen willen stellen, vragen waarvan ik wel verwacht had dat die als belangrijkste bovenaan zouden staan:

Bent u zich er van bewust dat het standbeeld van Michiel Adriaanszn de Ruyter op het Keizersbolwerk in Vlissingen in een zodanige deplorabele staat verkeerd, dat serieus gevreesd mag worden dat het standbeeld het De Ruyterjaar niet haalt?

Bent u zich er van bewust dat de gemeente Vlissingen deze toestand bagtelliseert, het afdoet met dat het veel geld gaat kosten en dat het "op zich nog wel een jaar mee kan".

Vindt u ook niet dat gezien het belang van dit standbeeld voor het De Ruyterjaar, dat ingrijpen van de Rijksoverheid noodzakelijk is om de gemeente Vlissingen op haar verantwoordelijkheden te wijzen?

Op mijn weblog http://stroo.blogspot.com besteed ik aandacht aan deze kwestie en plaats daar ook deze e-mail. Ik hoop dat ik uw antwoord spoedig aan mijn weblog mag toevoegen.

Met vriendelijke groeten,
Peter Stroo

We zullen zien. En Michiel, hou vol!!

Klik hier voor de officiële 400 jaar De Ruyter website.

***UPDATE***
Zinned voorspelde het al, met de reactiesnelheid van kamerleden zit het wel goed. Dit bericht vond ik in mijn mailbox:

Geachte heer Stroo,

Hartelijk dank voor Uw bericht. Binnen de VVD fractie is mijn collega Szabó de eerste woordvoerder met betrekking tot het Michiel De Ruyterjaar. Uw bericht zal ik dan ook naar hem doorsturen voor de verdere behandeling van Uw vragen.

Met vriendelijke groet,
Eric R.M. Balemans (VVD)
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ik ben onder de indruk. Het is weliswaar nog geen echt antwoord, maar toch. Ik voel een voorkeursstem aankomen voor volgend jaar.

Grappig wel dat collega Szabó de woordvoerder is. Szabó is een Hongaarse naam en in Hongarije wordt De Ruyter nog steeds herdacht vanwege het redden van 26 Hongaarse predikanten die door de keizer van Oostenrijk veroordeeld waren om de rest van hun leven als galeislaaf door te brengen.

Dit was trouwens één van de laatste daden van De Ruyter, voor hij op 29 april 1667 om het leven kwam.

In de Hongaarse stad Debrecen staat een standbeeld voor De Ruyter en ieder jaar op z'n geboortedag legt de Hongaarse ambassadeur een krans bij het praalgraf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Ook gepubliceerd op mijn dagelijkse weblog