Saturday, December 09, 2006

Make-up voor Michiel

Om er tijdens het Ruyterjaar 2007 toch goed uit te zien, is besloten om Michieltje van nieuwe make-up te voorzien.

Gewoon door over de slechte plekken heen te schilderen. Het is niet de beste oplossing, maar wel de meest haalbare. In ieder geval ziet hij er voor het oog goed uit.


Saturday, December 02, 2006

Opknapbeurt voor kanonnen van Michiel de Ruyter

De kanonnen die al honderd jaar het beeld van Michiel de Ruyter flankeren, zijn gisteren in alle vroegte weggehaald. Ze worden gerestaureerd zodat ze er bij de opening van het "De Ruyterjaar" weer optimaal bijstaan.
Een kraanwagen heeft de bronzen gevaartes van hun plaats gelicht en afgevoerd voor een facelift. De houten rolpaarden van de kanonnen zijn momenteel in slechte conditie. Ze vertonen sporen van houtrot, bovendien zijn de ijzeren schroeven en onderstellen verroest.

De kannonnen zijn in 1907 naast de sokkel van Michiel de Ruyter geplaatst. Ze zijn destijds uit de Straat van Messina bij Sicilie opgevist en door de Italiaanse regering aan Vlissingen geschonken. De kanonnen zijn afkomstig van een van de schepen van de befaamde Zeeuwse admiraal.

De bronzen kanonnen zelf vertonen geen mankementen, die worden tijdens de restauratie veilig opgeborgen. De rolpaarden, die overigens niet origineel zijn, worden onder handen genomen door de Koudekerkse firma Rijken. De restauratie hoort bij de voorbereidingen van de gemeente op het "De Ruyterjaar", dat 23 maart geopend wordt.

Dan wordt Michiels geboortedag herdacht, precies 400 jaar geleden. Voor 1 februari moeten de kanonnen weer op hun vertrouwde stekje staan. In de loop van volgend jaar krijgen ook de andere kanonnen aan de boulevard een opknapbeurt. De gemeente heeft 20.000 euro uitgetrokken voor de restauratie van de Vlissingse rolpaarden.

Bron: PZC

Friday, October 20, 2006

Rijk springt bij in kosten restauratie beeld De Ruyter

Het ministerie van Defensie betaalt mee aan de restauratie van het beeld van Michiel de Ruyter. Tot vreugde van het Vlissingse stadhuis. Die kan het bedrag niet alleen ophoesten.

Het beeld van de Vlissingse zeeheld staat er slecht bij op de boulevard van zijn geboortestad. De sokkel is ingescheurd en het gietijzer is geroest. Onlangs heeft het beeld een lik verf gekregen, maar de echte restauratie laat nog zeker anderhalf jaar op zich wachten, na de viering van het vierhonderdste geboortejaar van De Ruyter in 2007. De gemeente krijgt het geld niet eerder bij elkaar. VVD-Kamerlid Szabo wijst zijn partijgenoot, minister Kamp van Defensie, al langer op de deplorabele staat van het beeld en de zuinige houding van Vlissingen. Woensdag vroeg hij de minister bij te springen in de restauratie.

Gisteren kwam het antwoord van Kamp: "We nemen deel aan het programma voor de opening van zijn herdenkingsjaar in Vlissingen. Daarnaast doen wij mee aan de vlootschouw voor de kust van Vlissingen en de herdenkingslezing in Amsterdam. Het verzoek van de heer Szabo wil ik inwilligen. De financiële middelen moeten wij daarvoor dan maar vinden."

Wethouder T. Verhage van monumenten is verheugd met het Haagse nieuws. "De minister houdt weliswaar een lichte slag om de arm, maar ik begrijp dat ik heel blij moet worden. En dat ben ik. De inspanningen van Szabo hebben een mooi resultaat."

Bron: PZC

Sunday, September 24, 2006

Michiel in de steigers

Sinds een paar dagen kijkt Michiel de Ruyter aan tegen witte zeilen. Niet van schepen, maar van een steiger.

En in dat geheimzinnige hokje kreeg hij gistermiddag bezoek van een ambtenaar, een restaurateur en iemand van Monumentenzorg. Het drietal bestudeerde de staat waarin het beeld verkeert.

Hun conclusie? Die is duidelijk: slecht. "Nog slechter dan we dachten", overstemt G. de Looff van de gemeente het oordeel. "Nu konden we eindelijk dichtbij staan. Die sokkel houdt het geen vijftien jaar meer, had de restaurateur voorspeld. Het brokkelt nog net niet af, maar is wel aan alle kanten behoorlijk gescheurd.

En het beeld van De Ruyter zit vol roest. Vooral onder zijn armen kun je bobbels zien: daar is vocht onder het schilderwerk gekomen. Dat kon gebeuren, doordat het beeld van boven open is. Misschien moet dat dicht."

Maar 'Michieltje' staat meer te wachten. Een nieuw likje verf, om te beginnen. Volgende week komt iemand het beeld schuren, in de primer zetten en het beeld in de originele kleur schilderen. Vandaar de steigers. Bovendien komt volgende week ook de restaurateur terug voor een kostenraming. Die loopt in de tonnen, verklapt De Looff alvast.

Gelukkig heeft de gemeente de tijd om dat bij elkaar te zoeken. Het beeld wordt pas in 2008 of 2009 gerestaureerd. Sowieso na het De Ruyter-jaar maar ook na het verkrijgen van alle vergunningen. Dat zijn er nogal wat. Van Monumentenzorg is er een nodig, van de gemeente, maar ook van het waterschap omdat wordt gewerkt op de zeewering. De Looff: "Bovendien weten we nog niet hoe we het beeld uit elkaar moeten halen. Het is een zwaargewicht van tien ton. Dat doe je niet even. Nu zijn we ertoe gedwongen."

Bron: PZC / Foto (boven): Lex de Meester / Foto (onder): Willem Woznitza.

Saturday, July 22, 2006

De Ruyterfeesten 1957

Natuurlijk zijn de festiviteiten die volgend jaar gaan plaatsvinden niet uniek. Al zeker twee keer eerder werd het geboortejaar van Michiel de Ruyter gevierd / herdacht.

Ook in 1957 kwam "Michiel" vanaf een roeiboot aan land in de Koopmanshaven van Vlissingen. En dat terwijl op de rede van Vlissingen, de kruiser "Hr.Ms. De Ruyter" een oogje in het zeil hield.

Klik op een foto voor een vergroting

Bron foto's: www.michielderuyter.com

Wednesday, July 05, 2006

De Ruyterfeesten 1907

Natuurlijk zijn de festiviteiten die volgend jaar gaan plaatsvinden niet uniek. Al zeker twee keer eerder werd het geboortejaar van Michiel de Ruyter gevierd / herdacht.

In 1907 kwam "Michiel" aan land vanaf een roeiboot en werd vervolgens hartelijk ontvangen door hoogwaardigheidsbekleders in passend tenue.

En er was hoog bezoek. En passant legde Z.K.H. Prins Hendrik de eerste steen van de nieuwbouw van de in 1903 gestichte Vereniging Zeevaartschool. Deze school gaat momenteel door het leven als het Maritiem Instituut "De Ruyter".


Klik op een foto voor een vergroting

Bron foto's: www.michielderuyter.com

Wednesday, June 28, 2006

Kamp kijkt naar De Ruyter

Minister Kamp (VVD) gaat zich bemoeien met de restauratie van het standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen. Dat beloofde hij gisteren aan VVD-kamerlid Szabo. Die maakt zich zorgen dat het standbeeld geen opknapbeurt krijgt voordat volgend jaar wordt herdacht dat De Ruyter 400 jaar geleden werd geboren.

De gemeente Vlissingen wil een eventuele restauratie uitstellen om te voorkomen dat het standbeeld niet op zijn plek staat als de festiviteiten beginnen. Szabo noemdat dat vorige week in de PZC ‘verkeerde zuinigheid’.

Kamp zegde overigens geen geld toe voor de restauratie.

Bron: PZC

Friday, June 23, 2006

Beeld van De Ruyter niet gerestaureerd voor herdenking

Verkeerde Zeeuwse zuinigheid. Zo noemt VVD- Kamerlid Szabo de beslissing van de gemeente Vlissingen om het standbeeld van Michiel de Ruyter niet te restaureren voordat volgend jaar wordt herdacht dat de zeeheld vier eeuwen geleden werd geboren.

De Lokale Partij Vlissingen (LPV) luidde enkele maanden geleden de alarmklok. Als het standbeeld niet snel en deskundig wordt gerenoveerd, zou het binnenkort van zijn sokkel kunnen vallen. Haast was geboden, want het zou natuurlijk helemaal een blamage zijn als het standbeeld bij het begin van het herdenkingsjaar niet op zijn plek staat, omdat de restauratie nog niet zou zijn afgerond.

Voorbeeld
Szabo heeft de kwestie in Den Haag opgepikt. Eerder drong hij in schriftelijke vragen aan op meer bemoeienis van het kabinet met de herdenking van De Ruyter, die hij als een voorbeeld beschouwt voor alle Nederlanders. Nu maakt hij zich zorgen over de toestand van het standbeeld.
“Ik vind dit niet kunnen. We moeten ons schamen als we zo met dit soort beelden omgaan.” Szabo vindt dat met spoed tot restauratie moet worden overgegaan.

Een woordvoerster van de gemeente Vlissingen stelt dat de gemeenteraad binnenkort wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor een restauratieonderzoek. Ook worden fondsen aangeschreven om subsidie aan te vragen.

Dat betekent dat de bronzen Michiel niet voor het herdenkingsjaar wordt gerestaureerd. Vlissingen wil niet het risico lopen dat het beeld niet op zijn plek staat als de festiviteiten rond 400 jaar Michiel de Ruyter plaatsvinden.

Verslonzen
Volgens Szabo is dat een beleid van niks. “Eerst laat de gemeente het beeld zolang verslonzen dat er geen tijd meer is om het te restaureren. Ik constateer dat daarop niet is geanticipeerd. Vorig jaar heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg achterstallig onderhoud vastgesteld. Waarom is met het oog op de herdenking niet meteen aangeklopt bij de centrale overheid?”

Szabo is niet overtuigd dat een tijdige restauratie onmogelijk is, ook al kampt Vlissingen met financiële problemen. “Waar een wil is, is een weg. Ook voor het geld.” Hij overweegt via Kamervragen alsnog een snelle restauratie te bewerkstelligen.

Raadslid W. Hirdes van de LPV vindt uitstel van de restauratie acceptabel. Hij is blij dat het standbeeld volgend jaar in ieder geval op zijn plek staat. “Onze grootste zorg was dat het beeld voor restauratie zou worden weggehaald en dat het door allerlei vertragingen niet op tijd terug zou zijn.”

Hij gaat er wel op aandringen dat het beeld er in januari ’pico bello’ bijstaat. De gemeente doet haar best om ervoor te zorgen dat het beeld er volgend jaar ’fatsoenlijk’ uitziet, aldus de woordvoerster.

Bron: PZC

Sunday, June 11, 2006

Het hondje van Michiel

Vorige maand schreef ik over de deplorabele staat van het standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen.

In de reacties op die post, schreef Yvette: Ik weet nog dat mijn vriendin (ook woonachtig in Vlissingen!) mij vroeg goed te zoeken naar het hondje van Michiel......en die vond ik.. Wie zich heeft afgevraagd waar ze het over had, wel, ik heb van het weekend wat foto's gemaakt en het gaat hierover:

Het "hondje" vereist wat zoekwerk, want het is goed verborgen onder de linkerhand van Michiel.

En waarom ik "hondje" tussen aanhalingstekens schrijf? Omdat het geen hondje is. Maar veel mensen worden lichtelijk voor de gek gehouden door Vlissingers die beweren dat het een hondje is.

Een andere bewering die je wel eens hoort is dat het een lammetje zou zijn. En dit zou dan een verwijzing zijn naar de familie Lampsins, de eerste werkgevers van Michiel die hem de kans gaven om zijn droom, naar zee gaan, te verwezenlijken.

Maar goed, geen hondje dus en ook geen lammetje, maar wat dan wel.

Het boekje "Vlissingen door de eeuwen heen" geeft uitsluitsel: Let bij het bekijken van zijn beeld op het "hondje" dat in de mantel verborgen zit. In werkelijkheid is dit de gevestknop van zijn sierdegen, voorstellende een leeuwekop

En op de foto hiernaast is te zien dat dit inderdaad het geval is. Onder de kop is nog duidelijk een stuk van het sierdegen te zien. Al moet ik wel toegeven dat het niet echt een overtuigende leeuwenkop is. Maar een degen met een kop van een hond is wel erg ongeloofwaardig.

En schreef ik in de eerdere post al wat negatief over de gemeente Vlissingen die het standbeeld een beetje aan z'n lot overlaat. Nu gaan ze ook nog eens verkeerde voorlichting geven.

De gemeente laat PABO studenten een leskist opstellen met wetenswaardigheden over De Ruyter. Toekomstige leraren dus en wat gaan die de kinderen van Nederland leren?

Lees en huiver: Wie is die gietijzeren man op de boulevard toch die in zijn linkerhand zijn rechterhandschoen losjes vasthoudt en onder zijn oksel een staf met een hondenkop heeft geklemd?

Het is toch niet te geloven?????

Overigens heb ik totaal geen reactie meer gehad op mijn mail aan de Tweede Kamerleden. Blijkbaar was de verkiezing van hun nieuwe lijsttrekker interessanter. Ik zal binnenkort nog wel eens proberen en dan wat foto's bijvoegen om mijn woorden wat kracht bij te zetten.

Want ik heb nog wat detailfoto's gemaakt en daar word je niet vrolijk van.

Ook gepubliceerd op mijn dagelijkse weblog

Sunday, May 21, 2006

Monumentenzorg

Nee, de monumentenzorg slaat niet op de vriendinnenclub hiernaast. Niet direct althans. Enig idee wie deze dames zijn? Nee? Dit is het college van B&W van Vlissingen, mijn geboorteplaats.

Een uniek plaatje in Nederland denk ik, een "all women" college. En uitgerekend dit college moet een besluit nemen waarvan de gemeente zelf zegt "..Daarvan heeft het stadhuis geen verstand.."; "...Je komt steeds meer mankementen tegen. Steeds meer werk..."; "...Op zich kan het nog best een jaar mee...". Met andere woorden, ik heb het donkerbruine vermoeden dat dit niet goed gaat komen.

En het gaat hier niet om het eerste de beste probleem, het gaat om de grootste Vlissinger ooit: Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Geboren op 24 maart 1607 in Vlissingen en dat is volgend jaar - inderdaad - precies 400 jaar geleden.

Groot feest natuurlijk, met veel evenementen waaronder op 6 juli 2007 een grote vlootschouw op de rede van Vlissingen. Allemaal komen kijken.

En wat is nu het probleem dat de gemeente zo bezighoudt? Het standbeeld van "Michieltje", op het Keizersbolwerk.

Onthuld op 25 augustus 1841 en later in 1894, wederom op 25 augustus, na de verplaatsing naar het Keizersbolwerk. Een respectabele leeftijd dus en elke paar jaar een nieuw likje verf helpt dan niet meer. Zeker niet in een omgeving waar wind en overslaand zeewater het standbeeld jaar in jaar uit geselen.

Volgens de lokale partij Vlissingen staat Michiel op het punt van z'n sokkel te vallen, de Rijksdienst voor Monumentenzorg ziet het iets minder somber in, maar waarschuwt de gemeente wel.

Vorig jaar werden er kamervragen gesteld over hoe de overheid zich met de viering van het De Ruyterjaar ging bemoeien. De vraag van het standbeeld stond er niet bij.

Ik heb daarom de vrijheid maar genomen om de beide vragenstellers, Szabo (VVD) en Balemans (VVD) maar even een mailtje te sturen om hun een paar aanvullende vragen in te fluisteren:

Hoogedelgestrenge heren,

Op internet ontdekte ik dat u beiden in oktober 2005 vragen heeft gesteld aan de ministers van Defensie en van OCW aangaande het De Ruyterjaar in 2007. U richtte zich met name op aandacht in de media hiervoor en voor de bouw van de replica van de Zeven Provinciën.

In dit kader zou ik u een aantal vragen willen stellen, vragen waarvan ik wel verwacht had dat die als belangrijkste bovenaan zouden staan:

Bent u zich er van bewust dat het standbeeld van Michiel Adriaanszn de Ruyter op het Keizersbolwerk in Vlissingen in een zodanige deplorabele staat verkeerd, dat serieus gevreesd mag worden dat het standbeeld het De Ruyterjaar niet haalt?

Bent u zich er van bewust dat de gemeente Vlissingen deze toestand bagtelliseert, het afdoet met dat het veel geld gaat kosten en dat het "op zich nog wel een jaar mee kan".

Vindt u ook niet dat gezien het belang van dit standbeeld voor het De Ruyterjaar, dat ingrijpen van de Rijksoverheid noodzakelijk is om de gemeente Vlissingen op haar verantwoordelijkheden te wijzen?

Op mijn weblog http://stroo.blogspot.com besteed ik aandacht aan deze kwestie en plaats daar ook deze e-mail. Ik hoop dat ik uw antwoord spoedig aan mijn weblog mag toevoegen.

Met vriendelijke groeten,
Peter Stroo

We zullen zien. En Michiel, hou vol!!

Klik hier voor de officiële 400 jaar De Ruyter website.

***UPDATE***
Zinned voorspelde het al, met de reactiesnelheid van kamerleden zit het wel goed. Dit bericht vond ik in mijn mailbox:

Geachte heer Stroo,

Hartelijk dank voor Uw bericht. Binnen de VVD fractie is mijn collega Szabó de eerste woordvoerder met betrekking tot het Michiel De Ruyterjaar. Uw bericht zal ik dan ook naar hem doorsturen voor de verdere behandeling van Uw vragen.

Met vriendelijke groet,
Eric R.M. Balemans (VVD)
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ik ben onder de indruk. Het is weliswaar nog geen echt antwoord, maar toch. Ik voel een voorkeursstem aankomen voor volgend jaar.

Grappig wel dat collega Szabó de woordvoerder is. Szabó is een Hongaarse naam en in Hongarije wordt De Ruyter nog steeds herdacht vanwege het redden van 26 Hongaarse predikanten die door de keizer van Oostenrijk veroordeeld waren om de rest van hun leven als galeislaaf door te brengen.

Dit was trouwens één van de laatste daden van De Ruyter, voor hij op 29 april 1667 om het leven kwam.

In de Hongaarse stad Debrecen staat een standbeeld voor De Ruyter en ieder jaar op z'n geboortedag legt de Hongaarse ambassadeur een krans bij het praalgraf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Ook gepubliceerd op mijn dagelijkse weblog

Friday, April 07, 2006

Beeld De Ruyter wacht op restauratie

Het nieuwe gemeentebestuur van Vlissingen moet beslissen of het het standbeeld van Michiel de Ruyter nog dit jaar laat restaureren. Alleen al het onderzoek is ’heel erg kostbaar’. De Lokale Partij Vlissingen alarmeert het college van Vlissingen al een tijdje: het duurt niet lang meer voordat Michiel de Ruyter van zijn sokkel valt.

De Rijksdienst voor Monumentenzorg is wat meer gematigd in haar oordeel, maar waarschuwt de gemeente evengoed voor de slechte staat van het standbeeld. Maar voordat het beeld kan worden gerestaureerd, moet de gemeente weten wat er precies mis is.

“Daarvan heeft het stadhuis geen verstand”, zegt K. Luteijn van maatschappelijke ontwikkeling.

Hoop geld
“Dat moeten we laten onderzoeken. En alleen dat kost de gemeente al heel veel geld. Hoeveel, dat kan ik niet zeggen. Het is in elk geval wat anders dan wanneer je je auto voor een apk naar de garage brengt. Die restauratie kost ook een hoop geld. We moeten eerst zien of we dat hebben. En vaak valt de restauratie groter uit dan gepland. Je komt steeds meer mankementen tegen. Steeds meer werk.”

Het is aan het nieuwe stadsbestuur of zij het standbeeld nog dit jaar laat onderzoeken.

“Als het gebeurt, moet ze daar niet te lang mee wachten. Als het beeld pas aan het begin van 2007 daadwerkelijk kan worden gerestaureerd, zou dat een aanfluiting voor de stad zijn. Dan viert Vlissingen het De Ruyter-jaar. Het beeld kunnen we niet missen.”

In dat geval kun je beter wachten, adviseert Luteijn. “Op zich kan het nog best een jaar mee.”

Bron: PZC